SpäťÚvod / Plastové okná / Technické parametre okien

Technické parametre okien

Technické parametre okien

Všetky plastové okná na trhu musia spĺňať určité parametre, ktoré určujú ich ďalšie použitie v konkrétnej stavbe.


Základné vlastnosti

  • prievzdušnosť, vodotesnosť, vodotesnosť, odolnosť proti zaťaženiu vetrom - tieto vlastnosti sa stanovujú skúškou, výsledkom sú príslušné triedy. Prievzdušnosť sa klasifikuje do tried 1 až 4, vodotesnosť do tried 1 až 9 a pri odolnosti proti zaťaženiu vetrom do tried 1-5 podľa tlaku a A až C podľa priehybu. Vyššia trieda znamená lepšiu hodnotu vlastnosti.
  • súčiniteľ prestupu tepla - stanovuje sa skúškou alebo výpočtom, vyjadrenie je v hodnote W/m2.K
  • vzduchová nepriezvučnosť - akustický útlm v dB, stanovuje sa skúškou
  • radiačné vlastnosti - svetelná prestupnosť TL v % - pre výpočet osvetlenia miestnosti
                                        - priepustnosť slnečného žiarenia g v % - pre stanovenie tepelného zisku pri výpočte energetickej náročnosti budov

Podľa súčasnej platnej legislatívy sú hodnoty technických vlastností okien súčasťou CE značky každého typu okna a súčasťou ES prehlásení o zhode, ktoré vystavuje výrobca.

Deklarované vlastnosti okien sa stanovia na základe tzv. počiatočnej skúšky typu. Skúška sa robí na 1 vzorke okna a výsledok s určitými obmedzeniami pokrýva celú radu rozmerov okien.

 

Teória a prax

Väčšina laikov ale aj odborníkov si myslí, že CE značka je automaticky zárukou vysokej kvality. Táto značka ale v prípade okien napovedá len o tom, že určené vlastnosti boli vyskúšané na 1 ks výrobku podľa určeného predpisu. Dodržanie rovnakých kvalitatívnych vlastností pri ďalších oknách vo výrobe je už len na samotnej zodpovednosti výrobcu. Podľa nariadenia Európskej únie majú výrobcovia vystavovať na výrobku aj 'prehlásenie o zhode'. Výrobcovia môžu používať aj výsledky typových skúšok dodávateľa profilového systému. V tomto prípade deklarujú technické parametre na cudzom výrobku.

 

Úloha projektanta

Podľa technických predpisov, ktoré nadväzujú na európsku legislatívu je úlohou projektanta navrhnúť pre konkrétnu stavbu okná s vhodnými technickými parametrami aj so spôsobom montáže. Problém je v tom, že úloha projektanta sa využíva prevažne pri novostavbách a rozsiahlych rekonštrukciách. Pri bežných výmenách starých okien sa veľmi malé percento ľudí obráti na projektanta a pritom väčšina produkcie okien sa využíva najmä na rekonštrukciu. 

 

Realita

Prievzdušnosť, vodotesnosť, odolnosť proti zaťaženiu vetrom

Vysoké triedy prievzdušnosti, vodotesnosti a odolnosti proti zaťaženiu vetrom sa vyžadujú najmä pri vysokých budovách, stavbách v oblastiach vyššej rýchlosti vetra alebo nízkou kategóriou terénu. V takýchto prípadoch je potrebné využiť projektanta, ktorý navrhne vhodné okná pre konkrétnu stavbu.

dekompresné otvory rámu

Stáva sa, že väčším investorom už nestačia výrobcom deklarované hodnoty a žiadajú overovaciu skúšku aj na náhodne vybraných oknách. Vo väčšine prípadov tieto výsledky už nezodpovedajú údajom na CE značke alebo Es prehlásení o zhode. Najčastejšou príčinou zlej vodotesnosti sú chýbajúce dekompresné otvory v hornej časti rámu, ktoré slúžia na vyrovnanie tlaku medzi exteriérom a funkčnou špárou . Ak výrobca k deklarácii vlastností svojich výrobkou používa výsledky skúšok dodávateľa profilového systému, vtedy je rozdiel v nevyhovujúcich výsledkoch ešte väčší.

Aj pri výmene okien v starších zástavbách je vhodné obrátiť sa na projektanta. V miestnostiach s plynovými spotrebičmi to môže byť pri výmene okien rizikové. Podľa typu spotrebiča je potrebné overiť prietok spaľovaného a vetracieho vzduchu pri danom objeme miestnosti. Ak projektant chýba, máloktoré montážne a dodávateľské firmy tomu venujú pozornosť.

Súčiniteľ prestupu tepla

Kombináciou rozličných tepelnotechnických vlastností komponentov okna sa dajú získať súčinitele prechodu tepla v širokom rozsahu tepelnoizolačných vlastností. Výslednú hodnotu okna ovplyvňuje pomerná plocha zasklenia a rámovej konštrukcie, geometria okna, konštrukcia okna (jednokrídlové, dvojkrídlové), počet a dĺžka priečnikov, združovanie okien, tepelnotechnické vlastnosti zasklenia, rámu a okraja zasklenia.

Akustické vlastnosti

V tomto prípade nie je dôležitý len index vzduchovej nepriezvučnosti okna, ale dôležitý je aj spôsob prevedenia spojovacej špáry. Ideálne je osadenie okna do zalomeného ostenia. V prípade rovného ostenia musí byť tesnené špeciálnym spôsobom. Pri nevhodnej montáži sa podstatne zníži výsledok akustického útlmu.

 

Priepustnosť svetla a slnečného žiarenia

Problém priepustnosti svetla býva väčšinou pri výmenách okien v starších rodinných domoch, kde si s cieľom maximálneho zníženia energetickej náročnosti nahradia pôvodné zdvojené okná s obyčajným zasklením oknami s izolačným trojsklom. Nové okná majú väčšiu šírku rámu a tým pádom aj menšiu plochu zasklenia a podstatne nižší súčiniteľ prestupu svetla izolačným trojsklom. 

 

Pri rekonštrukciách budov zameraných len na výmenu okien väčšinou chýba projektant. Rizikom môže byť nevyhovujúce osvetlenie, nedosatočný prevod spaľovaného a vetracieho vzduchu v prípade plynových spotrebičov, nevhodne riešené pripojovacie špáry alebo esteticky nevhodné členenie okien.

 

V neposlednom rade je veľmi dôležitá aj odborná profesionálna montáž. Len kvalitné okno nestačí, aby spĺňalo všetky garantované funkcie, musí byť montované správnym postupom. Takto si zabezpečíte aj seriózny záručný a pozáručný servis.

Fotogaléria

Dopytový formulár

Ak potrebujete pomôcť s výberom plastových a hliníkových okien a dverí, poradiť seriózneho dodávateľa alebo profesionálnu realizačnú firmu, napíšte nám a my vám radi a ochotne poradíme.

*
*
*
 
* všetky označené polia sú povinné
 
Drevohliníkové, plastohliníkové alebo hliníkové okná?

Aký typ okna si vybrať?

Ak máte obavy s údržby drevených okien, plastové okná sa vám zdajú príliš obyčajné, môžete sa rozhodnúť aj pre iné typy okien. Výhodou hliníka je to, že tento materiál je veľmi ľahký, pevný a dá sa...