SpäťÚvod / Plastové okná / Kvalitná montáž okien

Kvalitná montáž okien

Kvalitná  montáž okien

Po uvedení plastových okien na trh bola ich kvalita určená počtom komôr v profile. Čím vyššie bolo číslo, udávajúce počet komôr, tým bolo údajne plastové okno kvalitnejšie. Neskôr sa zistilo, že slabým bodom okna je rám, kde vznikali tepelné mosty a preto sa zaviedli tzv. teplé rámčeky, ktoré mali tento problém odstrániť a tepelné mosty zlikvidovať. Málo sa však kládol dôraz na správnu a kvalitnú montáž okna, a preto aj tie najkvalitnejšie výrobky vykazovali tepelné straty, rosenie, plesne, ba v niektorých prípadoch až zatekanie. Technické parametre okna sú veľmi dôležité, avšak jeho montáž takisto, ak chceme dosiahnuť kvalitné bývanie bez plesní a tepelných strát.

Súčasní dodávatelia okien sa delia na dve skupiny. Jedni kladú dôraz tak na technické parametre, ako aj na montáž, poskytujú záruky nielen na okná ako také, ale taktiež na ich funkčnosť, a preto kvalitnú montáž nepodceňujú. Druhí síce vyrobia kvalitný výrobok, na osadenie používajú len montážnu penu a tým je podľa nich povinnosť voči zákazníkovi splnená. Následný servis a záruky neposkytujú, zväčša sú lacnejšie a tak sa zákazník v lepšom prípade dočká plesní a rôznych iných ťažko odstrániteľných závad.

Dodávka okna bez záruky

Keďže výrobcovia poskytujú záruku na okná ako výrobky, zákazník sa spolieha na ich bezchybnosť a funkčnosť. Nikto ho neoboznámi s tým, že montáž okna je tiež veľmi dôležitá a nepozostáva len z jeho ukotvenia a vyplnenia škár montážnou penou. Zo skúseností vieme, že neinformovanosť zákazníka o možnostiach inštalácie je často zámerná, niektorí dodávatelia dokonca tvrdia, že na kvalitné utesnenie okna postačí spomínaná montážna pena.
Najnovšie štatistiky v západnej Európe však uvádzajú, že väčšina problémov s novými oknami je spôsobená ich nesprávnou inštaláciou. U nás podobné štatistiky neexistujú, ale môžeme si domyslieť ako by dopadli. Paradoxom je to, že mnoho dodávateľov okien tvrdí, že reklamácie súvisiace s montážou okien nemajú, napriek tomu väčšina montuje okná len pomocou montážnej peny, bez použitia kvalitného tesniaceho systému.
Vysvetlenie je jednoduché. To, že okno je nekvalitne osadené, sa zväčša ukáže až po určitom čase, rádovo po rokoch. Plesne v okolí rámu sa začnú vytvárať omnoho neskôr, ako uplynie záručná doba, ktorú dodávateľ poskytuje. Sťažnosti ohľadom vlhkých škvŕn okolo okna alebo parapetu, sú často argumentované nedostatočným vetraním, nekvalitným kúrením, alebo dokonca počasím.

Čo sa s tým dá robiť?

Podobne, ako v západných krajinách EU, aj u nás je pripravovaná norma, ktorá bude určovať presné technologické postupy pri montáži okien. Podstatné bude, že bežný spotrebiteľ, ktorý si objedná plastové okná, dostane automaticky kvalitatívny štandard v podobe utesnenia špáry medzi okenným rámom a ostením. Tvoriť ho budú parotesné fólie alebo pásky. Môžeme dúfať, že sa dočkáme toho, že pri dodávke okna bude jeho kvalitná inštalácia samozrejmosťou.  

Dopytový formulár

Ak potrebujete pomôcť s výberom plastových a hliníkových okien a dverí, poradiť seriózneho dodávateľa alebo profesionálnu realizačnú firmu, napíšte nám a my vám radi a ochotne poradíme.

*
*
*
 
* všetky označené polia sú povinné